## Nguyên tắc 1: Ưu tiên công việc quan trọng
Quản lý thời gian hiệu quả bắt đầu từ việc ưu tiên công việc quan trọng. Điều đó có nghĩa là bạn cần xác định rõ mục tiêu và ưu tiên các công việc có liên quan đến mục tiêu đó. Đừng để những công việc nhỏ lẻ làm mất thời gian và năng lượng của bạn. Hãy tập trung vào những việc quan trọng nhất để đạt được kết quả cao nhất.

[image: https://images.unsplash.com/photo-1558979159-4ad6f7173b0d]

## Nguyên tắc 2: Sắp xếp thời gian hợp lý
Hãy sắp xếp thời gian của bạn một cách hợp lý. Đặt lịch làm việc cố định và tuân thủ theo đó. Điều này giúp bạn tạo ra thói quen làm việc đều đặn và tiết kiệm thời gian hơn. Bạn cũng nên dành thời gian cho bản thân, để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

[image: https://images.unsplash.com/photo-1515623780221-980a06ad83a5]

## Nguyên tắc 3: Sử dụng công cụ hỗ trợ
Có rất nhiều công cụ hỗ trợ quản lý thời gian hiệu quả như planner, calendar, to-do list, và các ứng dụng quản lý công việc. Hãy sử dụng những công cụ này để đặt lịch làm việc, theo dõi tiến độ công việc, và giữ cho mọi thứ được tổ chức ngay từ đầu.

[image: https://images.unsplash.com/photo-1530595460627-9f977c4037c8]

## Nguyên tắc 4: Đề xuất hình ảnh
Hãy biết từ chối những yêu cầu và công việc không cần thiết. Điều này giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng hơn và tránh bị quá tải công việc. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng và mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn.

[image: https://images.unsplash.com/photo-1542640324-cac4d88d9c54]

## Nguyên tắc 5: Liên tục cải thiện
Không có nguyên tắc quản lý thời gian nào hoàn hảo 100%. Hãy luôn cải thiện bản thân và phương pháp quản lý thời gian của mình. Hãy học hỏi từ những thất bại và áp dụng những kinh nghiệm tích lũy để ngày càng làm việc hiệu quả hơn.

[image: https://images.unsplash.com/photo-1494917396141-6f54ecb15320]

#management #timemanagement #productivity